Uitgelicht

Nieuw buurtje tussen Zoeterwoudseweg en Trekvliet?

5 september 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2018 besloten om een intentieovereenkomst aan te gaan met Van Rhijn Bouw BV. Het plan van Van Rhijn Bouw gaat om de herontwikkeling van zes bedrijfspercelen tussen de Zoeterwoudseweg en Trekvliet tot nieuwbouw voor bedrijfsruimte en appartementen. Het plan heeft de naam Watergeuskade.
Met de overeenkomst spreken de gemeente Leiden en Van Rhijn Bouw af om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar dit plan. In het plan komen sociale woningbouw, duurzaamheid, klimaatadaptatie en parkeren aan de orde. Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een Nota van Uitgangspunten die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het bestuur van de wijkvereniging en bewoners van de Zoeterwoudseweg gaan op 19 september in gesprek met de gemeente over de plannen rondom de Zoeterwoudseweg. De herinrichting van de weg en het plan Watergeuskade zullen in ieder geval besproken worden.

We houden jullie op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *