Algemene Ledenvergadering 2021

7 oktober 2021

Hier vind u de link. De Algemene Ledenvergadering vindt digitaal plaats op woensdag 13 oktober om 20:00 uur. Wij achten het van belang dat wij als wijk met elkaar in gesprek blijven over lopende en aankomende zaken en ideeën kunnen uitwisselen. U kunt deelnemen via deze link. 

We blikken terug op het jaar 2019 en 2020, maar kijken vooral ook vooruit naar alles wat in de wijk te gebeuren staat.

Mocht u niet alleen op de jaarvergadering mee willen praten en denken over de wijk maar door gedurende het hele jaar, meldt u dan aan voor het bestuur van de wijkvereniging.