Uitgelicht

Intentieovereenkomst met Van Rhijn Bouw BV voor het project Watergeuskade

21 september 2018

dinsdag 4 september 2018 in College- en burgemeestersbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Intentieovereenkomst met Van Rhijn Bouw BV voor het project Watergeuskade 18.0348

Het college van burgemeester en wethouders gaat een intentieovereenkomst aan met Van Rhijn Bouw BV. Het plan van Van Rhijn Bouw gaat om de herontwikkeling van zes bedrijfspercelen tussen de Zoeterwoudseweg en Trekvliet tot nieuwbouw voor bedrijfsruimte en appartementen. Met de overeenkomst spreken de gemeente Leiden en de initiatiefnemer af om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar dit plan, waarin ook sociale woningbouw, duurzaamheid, klimaatadaptatie en parkeren aan de orde komen. Participatie met de omwonenden en andere belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. De uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een Nota van Uitgangspunten die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *