Uitgelicht

Begin november informatieavond plan Watergeuskade

21 september 2018

Op 19 september werd het bestuur en een aantal bewoners van de Zoeterwoudseweg geïnformeerd door de gemeente over de inhoud en de planning van het plan Watergeuskade. Ook de heer van Duijn van Van Rhijn Bouw, de projectontwikkelaar Watergeuskade, was hierbij aanwezig.

Begin november zullen de gemeente en projectontwikkelaar Van Rhijn Bouw een informatieavond organiseren waarbij omwonenden en betrokken bedrijven uitgenodigd worden. Daar zal het hele traject toegelicht worden. Ook zullen de eerste schetsen getoond worden.

De wijkvereniging zal alle ontwikkelingen op de voet volgen en daar waar mogelijk meedenken en meepraten. Hieronder de informatie uit ons gesprek.

Waar? Het plan Watergeuskade heeft betrekking op het gebied tussen de Zoeterwoudseweg en de Trekvliet, vanaf de inham van het water naar de Veilingkade tot en met Auto XL. De zogenaamde Sanderslocatie waar de Praxis ligt, hoort er niet bij. Ook de strook vanaf de monumentale woonboerderij Ma Retraite tot de Lammenschansweg is geen onderdeel van het plan.

Wat? Het plan bevat stedelijke nieuwbouw met bedrijven en woningen. Het zal om bedrijven gaan met een lagere milieucategorie dan die nu geldt. Dit betekent dat een autobedrijf zoals Auto XL niet terug zal komen. Bedrijven komen op de begane grond. De gemeente wil daar graag ‘een commerciële plint met uitstraling’. De woningen zullen bestaan uit appartementen in verschillende woonblokken. Onderdeel van het plan zijn ondergrondse parkeerplaatsen en een uitrit per woonblok. De verkeersafwikkeling zou overzichtelijker worden. Ter hoogte van de bocht naar de Tomatenstaat is een strook grond gereserveerd voor mogelijk in de toekomst een brug naar de Rooseveltstraat voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers).

Hoe hoog en hoeveel? Het plan bevat hoogbouw. Hoe hoog en hoeveel appartementen staat nog niet vast. Aan de kant van de Zoeterwoudseweg sluit de nieuwbouw aan op de hoogte van de eengezinswoningen aan de overkant. Richting de Trekvliet worden de woonblokken hoger.

Watergeuskade en buurthuis 2.0 Het plan bevat verder een openbare kade langs de Trekvliet. De wens van de gemeente is dat deze op termijn helemaal doorloopt tot aan de Vrijheidslaan. Het idee is dat deze kade aantrekkelijk zal zijn voor de hele buurt. Bij belangstelling zou hier bijvoorbeeld een koffietentje of iets dergelijks kunnen komen. Via straatjes zal de kade te bereiken zijn vanaf de Zoeterwoudseweg. De suggestie voor het opnemen van een gemeenschappelijke ruimte voor (wijk)bewoners werd positief ontvangen door de gemeentelijk projectleider en projectontwikkelaar. Een garantie is overigens niet gegeven. Een dergelijk buurthuis 2.0 is een lang gekoesterde wens van de wijk.

Planning Zover is het allemaal nog niet. Eerst vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats. Op basis hiervan zal een Nota van Uitgangspunten worden opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin staan al belangrijke zaken als de bouwmassa (dit zegt iets over de hoeveelheid woningen). Na vaststelling wordt het plan concreter. Dit zal resulteren in een ontwerp bestemmingsplan. Hierin staat onder andere de hoogte van de woonblokken. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. Mogelijk wordt het ontwerp bestemmingsplan hierop aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens voorgelegd en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna bestaat nog de mogelijkheid om bezwaar te maken. Dit hele proces duurt ongeveer 1 à 1,5 jaar. De bouw zelf vindt in 2 fases plaats. In totaal zal die 3 tot 4 jaar duren.

Aanpassingen Zoeterwoudseweg De herinrichting en verbetering van de Zoeterwoudseweg wordt door het plan Watergeuskade op de lange baan geschoven. Ook de geplande fietsroute zal waarschijnlijk vertraagd worden. Door bewoners is eerder al een aantal knelpunten en gewenste acties aangedragen. Denk hierbij aan reparatie van het wegdek en aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente zal de huidige knelpunten inventariseren en bepalen welke aanpassingen en reparaties op korte termijn noodzakelijk zijn.  Indien nodig zal een schouw worden gehouden met vertegenwoordigers van bewoners van de Zoeterwoudseweg en de wijkvereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *