Algemene Ledenvergadering

Hier vind u de link. De Algemene Ledenvergadering vindt digitaal plaats op woensdag 13 oktober om 20:00 uur. Wij achten het van belang dat wij als wijk met elkaar in gesprek blijven over lopende en aankomende zaken en ideeën kunnen uitwisselen. U kunt deelnemen via deze link.  We blikken terug op het jaar 2019 en […]