Jaarrekening 2019 is digitaal in te zien

Vanwege het coronavirus kan de Algemene Ledenvergadering helaas dit jaar geen doorgang vinden. Het programma met diverse sprekers (van onder meer de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland) bij een ondernemer uit de wijk, Riksja Travel, hebben wij helaas tot nadere orde moeten opschorten. Uiteraard willen wij wel graag de jaarrekening van 2019 met de […]

Schanstuin stopt per 1 oktober. Adoptieouders gezocht voor bomen

Vier jaar lang hebben veel buurtbewoners uit Cronestein groenten, fruit en bloemen succesvol laten groeien in de Schanstuin. Helaas is het tijdelijk gebruik van de grond voorbij en gaat er op de Schanstuin gebouwd worden vanaf 1 oktober. We willen zoveel mogelijk bomen en planten een tweede kans geven. Hebt u interesse voor uw eigen […]

Algemene Ledenvergadering april afgelast

In verband met de coronacrisis is de Algemene Ledenvergadering op 7 april afgelast. Indien mogelijk verplaatsen wij deze bijeenkomst naar een later moment in het jaar. Riksja Travel, de ondernemer in onze wijk waar de ALV zou plaatsvinden, stelt dan ook graag de deuren open! In de tussentijd wensen wij iedereen veel sterkte in deze […]

Uitnodiging jaarvergadering

Het bestuur van de wijkvereniging nodigt alle wijkbewoners uit voor de jaarvergadering en algemene ledenvergadering op maandag 8 april om 19.30 uur in de serviceflat Cronestein aan de Plantijnstraat. Op de agenda staan oa. het jaarverslag 2018, de buurtbank en bouwplan Watergeuskade. Zie de uitnodiging met meer informatie. We blikken terug op het afgelopen jaar, […]

Wijkborrel 16 februari

Op 16 februari vond de winterborrel plaats bij een prachtig monument in onze wijk: Ma Retraite aan de Zoeterwoudseweg. De vuurkorven brandden en met de glühwein en warme chocolademelk werd getoast op het nieuwe jaar.  Ook was veel belangstelling voor het beeldmateriaal over het bouwplan Watergeuskade van de bewonersgroep Zoeterwoudseweg/Tomatenstraat en bewoners Ma Retraite. Er […]

Werkzaamheden Tomatenstraat

Onlangs is de gemeente gestart met werkzaamheden in de Tomatenstraat. De gemeente heeft hierover de volgende bewonersbrief verspreid:   Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over onderhoudswerkzaamheden in de Tomatenstraat. Werkzaamheden In de Tomatenstraat zijn de trottoirs en parkeervakken aan onderhoud toe. Later in het jaar vinden nog asfalteringswerkzaamheden plaats. Hier krijgt […]

Zorgen om hoogbouw Watergeuskade

Maandag 10 december kwamen bezorgde wijkbewoners bij elkaar om te spreken over de plannen voor hoogbouw aan de Watergeuskade: de bewonersclub Zoeterwoudseweg, bewoners Ma Retraite (gemeentelijk monument naast Auto XL) en bestuur wijkvereniging Cronestein. Prima dat er gebouwd wordt – er moeten woningen bij in Leiden –  maar zo hoog en zo veel, dat was […]

Video Watergeuskade

Tijdens de participatiebijeenkomst 15 november 2018 werd een video getoond over het beoogde project. Deze video is voor een ieder online terug te kijken:

Afgelopen zaterdag op de Schanstuin…

Lieve tuinvrienden, Afgelopen zaterdag (3 november 2018) was het gezellig druk op de tuin. Het was prachtig weer, dit in tegenstelling tot vorige week zaterdag toen was het slecht weer en waren er maar een paar mensen. Er is veel werk verzet en de tuin ziet er steeds beter uit. Enige tijd geleden liep er […]