Plannen van de gemeente

Op deze pagina houden we je zoveel mogelijk op de hoogte van de plannen die er zijn voor de ontwikkeling van de wijk. Heb je zelf interessante documenten om met omwonenden te delen? Mail ze ons, dan delen we ze hier graag.


Parkeernota > Nota van beantwoording, april 2020 = zienwijze wijkvereniging Cronestein is te vinden op pagina 106-109.


Project Watergeuskade | voortgang op website gemeente Leiden


Collegebesluit 4 sept 2018 intentieovereenkomst met Van Rhijn Bouw – project Watergeuskade


Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lammenschans – Ananasweg 04-07-2018


Rapportage Verkeersontsluiting Ananasweg | Gemeente Leiden | 22 februari 2018


Plan: Lammenschans – Ananasweg
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00125-0101


Inspraakreactie van bestuur Wijkvereniging Cronestein aan gemeente over bestemmingsplan Lammenschansweg – Ananaweg | 14 december 2016