Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Lammenschans-Ananasweg (de ‘Ananas’)

Op 4 juli 2018 heeft het bestuur van de wijkvereniging een zienswijze ingediend bij de gemeente op het ontwerp bestemmingsplan Lammenschansweg – Ananasweg.

Klik om zienswijze 04-07-2018 te lezen

Het gaat om de bouw van een hoog appartementenblok, ook wel de Ananas genoemd. De wijkvereniging heeft met deze zienswijze de aandacht gevestigd op twee zaken: de verkeersafwikkeling van het te bouwen appartementenblok, de Ananas, en de planning hiervan.

Eind 2016 had het bestuur al een inspraakreactie ingestuurd op de eerste plannen die er toen waren. Ook toen hebben we aandacht besteed aan de verkeersafwikkeling en daarnaast aan de hoogbouw zelf.

Klik om inspraakreactie 2016 te lezen

Geef een reactie